I-ZIEN Interview

Vanuit mijn passie voor ICT geef ik bij open dagen (zo nu en dan) gastlessen op het VO en HBO. Vanuit deze positie is mij gevraagd om mee te werken aan een artikel in het ICT voorlichtings magazine (I-ZIEN).


Eind mei/Begin juni 2008 heeft het interview plaatsgevonden waarbij het blad in oktober jl. is uitgekomen. Onderstaand vindt u het interview in PDF formaat. EQIP wenst u daarbij veel leesplezier.