Diensten

Als uw ICT dienstverlener maakt EQIP Consultancy gebruik van ervaring en diverse technieken en methodes om u en uw onderneming optimaal te adviseren. Daarbij valt te denken aan:

  • ITIL- en Lean Six Sigma "ofwel LSS" Procesmanagement: implementatie/optimalisatie/beheer van uw ITIL & bedrijfs processen
  • Programma- en Project Management: PRINCE 2, IPMA, ASL, BISL en Scrum/Agile
  • Analyse/Onderzoek: MTO, Huidige/Gewenste situatie/risico
  • IT Management: operationeel, tactisch en strategisch

ITIL / LEAN PROCESMANAGEMENT

Service Desk & Incident Management:

ondersteunen van gebruikers bij vragen over en wensen of eisen over het gebruik van IT middelen;


Change Management:

houd zich bezig met het efficiënt en effectief beoordelen/doorvoeren van wijzigingen op het IT platform (infrastructuur, hardware en software). Daarbij is aandacht voor de aspecten van tijd, geld, scope, kwaliteit en risico cruciaal;

 

Service Level Management:
schakel tussen de IT afdeling, de gebruikers (van de door de IT afdeling beschikbaar gestelde IT diensten en middelen) en de externe IT leveranciers. De Service Level Manager zorgt ervoor dat afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) of Operational Level Agreement (OLA), dat deze afspraken nagekomen worden en dat hierover gerapporteerd wordt om zo de kwaliteit van de IT dienstverlening te borgen;

Continuity Management:
houdt zich bezig met het wegnemen dan wel verminderen van risico’s op verstoringen van de dienstverlening in het geval van een calamiteit zoals brand, stroomstoringen of overstromingen. Het uitgangspunt is dat de dienstverlening bij het voordoen van een dergelijke calamiteit tot een bepaald (vooraf gedefinieerd) minimum niveau gehandhaafd blijft. Dit bijvoorbeeld middels een Disaster Recovery Plan of uitwijk procedure;

 

Operations Management:

efficiënt en effectief inrichten van het dagelijkse beheer (onderhoud apparatuur, back-up en restore, monitoring etc.).

PROGRAMMA- /PROJECTMANAGEMENT 


EQIP Consultancy gebruikt diverse methodes en vaak een combinatie van methodes om zo efficiënt mogelijk uw project binnen de scope van tijd/geld/kwaliteit op te leveren.

IT MANAGEMENT:


Ook het managen van uw Service Desk, Software Ontwikkel of Hardware team is in goede handen bij EQIP Consultancy. Het coachen van medewerkers naar een hoger niveau, motiveren en enthousiasmeren van uw medewerkers gebeurd met passie, integriteit en kwaliteit, EQIP Consultancy past dan ook situationeel leiderschap toe waarbij de ene persoon directieve leidinggevende stijl behoeft waar de ander juist behoefte heeft aan coachend leiderschap.

ANALYSE / ONDERZOEK:


Inventarisaties huidige (IST-situatie) en gewenste (Soll-situatie);Interviews en surveys (bijv. behavioral or survey);Opstellen advies rapport en business cases (strategisch, tactisch en/of operationeel)